Werken in de regio Parkstad Limburg

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Teammanager V&V Cicero Thuis

Werkgever:Cicero Zorggroep
Plaats:Brunssum

Cicero Thuis is een kleine, flexibele thuiszorgorganisatie, onderdeel van Cicero Zorggroep. Medewerkers werken in de dagelijkse praktijk geheel zelfstandig, waarbij het uitgangspunt is ‘de best mogelijke zorg bij de mensen thuis’. Onze eigen organisatie houden we dan ook zo eenvoudig mogelijk en we delen de zorg toe aan één contactpersoon. Duidelijk en efficiënt: heel vertrouwd. In de wijk werken we aan partnerships met onze cliënten, de eerstelijns gezondheidszorg en andere betrokkenen in de wijk. De mensen in onze wijk: iedereen heeft zijn eigen gewoontes, eigenschappen en verhalen. Dat maakt ons werk zo leuk. Wij doen ons werk uit betrokkenheid bij al die verschillende mensen. Met onze ondersteuning dragen we eraan bij dat cliënten kunnen doen wat ze belangrijk vinden.

Cicero Thuis is op zoek naar een   

Teammanager V&V Cicero Thuis

32 uur per week

 

 

Functiebeschrijving

 • Als teammanager geef je leiding aan een aantal wijkteams, die bestaan uit een wijkverpleegkundige, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. Je bent de drijvende kracht achter deze teams, waardoor de medewerkers zich gemotiveerd voelen om het beste uit zichzelf te halen, ten behoeve van onze cliënten.
 • Je bent verantwoordelijk voor een verantwoorde en efficiënte planning (kwalitatief en kwantitatief) en je voert het personeelsbeleid uit voor ‘jouw’ wijkteams. Je bent steeds zichtbaar en bereikbaar voor de wijkverpleegkundigen en hun teams, en, indien aan de orde, voor de cliënten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de integrale en organisatorische vormgeving van de wijkteams die onder jouw verantwoordelijkheid vallen, binnen de kaders en afspraken die bij Cicero Thuis van toepassing zijn en je legt verantwoording af aan de algemeen manager Cicero Thuis.
 • Je bent bereikbaar voor de cliënten en hun netwerk, op momenten dat dit wenselijk is.
 • Je bent zichtbaar en bereikbaar voor medewerkers, stimuleert het zelfregulerend vermogen en de samenwerking binnen teams en faciliteert initiatieven om de samenwerking te bevorderen, ook tussen de wijkteams onderling.
 • Je bent verantwoordelijk voor de personele inzet binnen jouw wijkteams, binnen de kaders van de toegekende formatie en begroting en stemt dit af met de planner. Hieronder wordt tevens verstaan de inzet van de (para)medici.
 • Je geeft voor jouw wijkteams uitvoering aan het personeelsbeleid, waaronder het verzuimbeleid van de organisatie, inclusief de daarbij behorende verzuimbegeleiding. Je bent in dit kader aanspreekpunt voor HR, management en Arbodienst.
 • Je geeft leiding aan en coacht op de aspecten gedrag, houding en bejegening en ziet toe op het juiste gebruik van middelen en materialen. Je vervult een voorbeeldrol naar de medewerkers.
 • Je rapporteert aan en adviseert de algemeen manager van Cicero Thuis aangaande de uitvoering van werkzaamheden, processen, personele aangelegenheden en begroting en levert door middel van deelname aan het managementteamoverleg een bijdrage aan het beleid van Cicero Thuis.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding in de zorg, aangevuld met ruime ervaring en een vervolgopleiding op HBO-niveau op managementgebied.
 • Je hebt kennis van en inzicht in het werken binnen een zorginstelling/thuiszorg.
 • Je bent uitstekend op de hoogte van relevante regelgeving, ontwikkelingen in de zorgsector en je kunt de relevantie daarvan voor de eigen organisatie inschatten en omzetten in concreet beleid en/of activiteiten.
 • Je bent in staat om zelfstandig medewerkers aan te sturen en werkzaamheden af te stemmen. Hierbij stel je de juiste prioriteiten en werk je resultaatgericht.
 • Je werkt zelfstandig binnen het vastgestelde beleid van Cicero Thuis en de richtlijnen vanuit de centrale stafdiensten van Cicero Zorggroep.
 • Je beschikt over sociale vaardigheden als tact, doorzettingsvermogen, invoelingsvermogen overtuigingskracht.
 • Je bent klantgericht, representatief en hebt gevoel voor gastvrijheid.
 • Je kunt motiveren, stimuleren, tegenstellingen overbruggen, weerstanden overwinnen ten behoeve van het leiding geven aan de medewerkers van de wijkteams.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk correct uitdrukken in de Nederlandse taal. Je kunt daarbij belangentegenstellingen overbruggen en een mening op de gewenste wijze uitdragen.
 • Je kunt je staande houden bij hectische situaties, waarbij het van belang is het overzicht te bewaren en adequaat te blijven functioneren.
 • Je bent bereid om werkzaamheden buiten kantooruren te verrichten.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt aangeboden voor de duur van één jaar, met de intentie om bij gebleken geschiktheid en bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden, het dienstverband om te zetten in een aanstelling voor onbepaalde tijd. De functie wordt gehonoreerd volgens de CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) in functiegroep 55 (minimaal € 2.802,03 bruto per maand en maximaal € 4.021,18 bruto per maand op basis van 36 uur per week). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. Voor het overige zijn de arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT van toepassing. Kandidaten dienen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Daarnaast wordt er een uitvraag gedaan bij de laatste werkgever in het kader van de vergewisplicht (na aanname) en worden originele relevante diploma’s gecontroleerd.

Inlichtingen?

Wil je meer informatie over deze functie dan kun je hiervoor terecht bij Nicole Houkes, Algemeen manager Cicero Thuis, M 06 45 73 26 93.

Sollicitaties

Je schriftelijke sollicitatie (CV en motivatie) kun je richten aan: Stichting Cicero Zorggroep, Postbus 149, 6440 AC Brunssum, t.a.v. Ellis Op den Kamp, recruiter, onder vermelding van vacaturenummer: NH-V1910. Of reageer per mail: sollicitatie@cicerozorggroep.nl