Werken in de regio Parkstad Limburg

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Directeur

Werkgever:Onderwijsstichting Movare
Plaats:Heerlen

Voor OBS de Droomboom zijn wij op zoek naar een

Directeur

Jouw werkzaamheden

Het bestuur van Movare vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de school en stelt de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De directeur vertaalt deze naar beleidskaders en inzet van middelen voor OBS de Droomboom. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school en adviseert het bestuur beleidsmatig, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is verantwoordelijk voor het personeelsmanagement.

Wie zoeken wij?

Onze nieuwe directeur (m/v) kan het karakter van onze school zichtbaar onderschrijven en naar buiten toe uitdragen en bezit de volgende competenties:

 • Sterke persoonlijkheid
 • Proactief en een open houding
 • Planmatig en organisatietalent
 • Positief kritisch en humor
 • Verbindend

Wie zoeken onze kinderen?

Een kindvriendelijke, slimme, democratische, enthousiaste en vooral ook sportieve directeur.

Onze directeur …..

 • Is opbrengstgericht
 • Heeft een goede balans in leiderschap tussen mens- en organisatiegerichtheid
 • Heeft ervaring en affiniteit met de diversiteit in onze wijk
 • Heeft ruime ervaring in (openbaar) onderwijs, onderwijskundig onderlegd en is op de hoogte van onderwijsvernieuwingen
 • Stimuleert kwaliteiten en benut talenten
 • Creëert een klimaat waarin ouders, leerlingen en medewerkers zich gehoord, gewaardeerd en gemotiveerd voelen.

Zie voor een uitgebreidere beschrijving de profielschets nieuwe directeur OBS de Droomboom. Daarnaast bezit de nieuwe directeur een afgeronde opleiding tot schoolleider.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling geschiedt voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris wordt vastgesteld op basis van de geldende schaal en is afhankelijk van opleiding, ervaring en de huidige rechtspositie. We zijn op zoek naar een fulltime vacaturevervulling (M/V).

OBS de Droomboom maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. Deze stichting telt 48 scholen, met in totaal 52 locaties, in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 46 ‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal ongeveer 12.000 leerlingen. MOVARE kent rooms-katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. www.movare.nl

OBS de Droomboom

OBS de Droomboom werkt vanuit een systematische aanpak voor goed onderwijs. Het pedagogisch fundament is voor ons van wezenlijk belang om vorm te geven aan het kerncurriculum (een vaste basis). Daar bovenop staat de verbreding en verdieping met ruimte voor onderzoekende en ontwerpende activiteiten, en specifieke talenten van onze leerlingen en leerkrachten. Wil je meer weten over onze school bekijk dan ook onze site. www.obsdedroomboom.nl 

Belangstelling?

Reageren op deze vacature kan op www.werkenbijmovare.nl bij de vacature ‘Directeur OBS de Droomboom’ vóór 07-01-2019. Gevraagd wordt naar een RTC profiel, dit kun je aanmaken op www.rtc-baandomein.nl.

Sollicitatieprocedure

Op basis van briefselectie worden de kandidaten uitgenodigd, die het beste aansluiten bij het gevraagde profiel en de gewenste competenties. De eerste gespreksronde vindt plaats op 23-01-2019. Wij vragen om hier alvast rekening mee te houden.