Werken in de regio Parkstad Limburg

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Directeur

Werkgever:Onderwijsstichting Movare
Plaats:Landgraaf

Voor OBS Harlekijn zijn wij per 1 augustus 2019

op zoek naar een

Directeur

(1,0 fte)

Jouw werkzaamheden

Het bestuur van MOVARE vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de school en stelt de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De directeur vertaalt deze naar beleidskaders en inzet van middelen voor OBS Harlekijn. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school en adviseert het bestuur beleidsmatig, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is verantwoordelijk voor het personeelsmanagement.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een directeur die de volgende eigenschappen bezit:

 • Empathisch vermogen
 • Daadkrachtig
 • Optimistisch
 • Open (transparant en toegankelijk)
 • Betrouwbaar

Wat verwachten wij verder van jou als Directeur?

 • Samenwerkend
 • Situationeel leiderschap
 • Opbrengstgericht
 • Zorgzaam
 • Coachend
 • Besluitvaardig
 • Verbindend
 • Inspirerend
 • Afgeronde opleiding tot schoolleider

Deze competenties worden uitgebreid toegelicht in de bijgaande profielschets Directeur OBS Harlekijn.

Belangstelling?

De sollicitatieprocedure verloopt via www.movare.nl/werken-bij-movare op basis van een ingevuld RTC portfolio en een motivatiebrief. Het portfolio kun je aanmaken op www.rtc-baandomein.nl. De sluitingsdatum is op 06-01-2019. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ryszard Kruszel.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling geschiedt op basis van een jaaraanstelling met het uitzicht op een vast aanstelling. Het salaris wordt vastgesteld op basis van de geldende schaal en is afhankelijk van opleiding, ervaring en de huidige rechtspositie. We zijn op zoek naar een fulltime vacaturevervulling (M/V).

Sollicitatieprocedure

De eerste ronde van sollicitatiegesprekken vindt plaats op 21-01-2019. Het verzoek is hier alvast rekening mee te houden.

Onderwijsstichting MOVARE

Openbare basisschool Harlekijn maakt deel uit van Onderwijsstichting MOVARE. MOVARE bestuurt en verbindt 47 scholen in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 43 ‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voorgezet)onderwijs, met in totaal zo’n 11.471 leerlingen. MOVARE is altijd in beweging en focust zichtbaar op onderwijsontwikkeling en innovatie. www.movare.nl

OBS Harlekijn

Een school die met kinderen bouwt aan de wereld van overmorgen. Wij zien onze school als een uitnodiging tot leven en leren! Als OBS Harlekijn vinden wij het belangrijk dat kinderen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Ons onderwijsaanbod richt zich op het realiseren van balans in de 3 doeldomeinen: kwalificatie (kennis en vaardigheden), socialisatie en persoonsvorming. Wij willen kinderen voorbereiden op het leven in de huidige, steeds veranderende samenleving; zowel nu als straks. We geven hen de bagage mee, die hiervoor nodig is. Het welbevinden van het kind vinden wij daartoe een belangrijke voorwaarde. Daarom werken wij samen aan een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin alle kinderen erkend en gewaardeerd worden zoals zij zijn.